logo

دپارتمان بهداشت محیط و مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

بهداشت محیط تمام جنبه های فیزیکی شیمیایی و فاکتورهای بیولوژیکی ظاهری افراد و هم فاکتورهای موپر رفتاری را اداره میکند .این موضوع شامل ارزیابی و کنترل فاکتور های محیطی میباشد که بالقوه روی سلامت تاثیر دارند.بهداشت محیط پیشگیری از بیماریها و حمایت از محیطی سالم را هدف قرار داده است این تعریف در مقابل رفتارهای مرتبط با محیط  همچنین رفتارهای مرتبط با محیط اجتماعی فرهنگی و ژنتیکی قرار نمیگیرد.

بهداشت محیط عبارتست از کنترل عوامل محیطی (هوا - آب - خاک) به نحوی که برای انسان زیان آور نباشد.

 

ابعاد بهداشت محیط :

-1 بررسی کیفیت هوای محیط کار

-2 بهداشت مواد غذایی مورد استفاده

-3 مدیریت زباله های خطرناک و سایر زباله ها بازسازی مکان های آلوده

-4 مدیریت فاضلاب و سیستم تصفیه فاضلاب

-5 کنترل آلودگی صوتی

-6 کنترل حامل ها از جمله پشه ها جوندگان مگس سوسک و سایر حیوانات

پنجشنبه 23 خرداد 1398 - 16:37:10 1034 آخرین بازدید : جمعه 28 مرداد 1401 - 20:30:28